Nina & Pinta Oct. 01, 2017
Trip to Cape Girardeau to tour the Nina & Pinta.